Våra tjänster

Mina uppdrag är väldigt varierande. Många kunder vill ha löpande underhåll såsom att ta hand om rabatter, klippa gräs, trimma, kratta, klippa buskar, häckar och perenner. De vill alltid ha en välskött trädgård. Andra kunder vill bara ha hjälp med vår och höst städning. Jag planerar även om och planterar växter så att rabatterna blomstrar under en hel säsong. Trädbeskärning av fruktträd börjar jag med redan i november ända fram till mars- april.
Jag samarbetar nu även med en home-och trädgårdsstylist.

Före/efter

Två helt igenvuxna rabatter som jag grävt ur växter och jord samt rensat från allt ogräs. Före plantering har jag lagt ny jord och gödsel. Efter planteringen har jag lagt på täckbark och satt kantjärn. Växterna kommer blomma från tidig vår till sen höst.

Dessa träd har inte varit beskurna på 10 år.

RUT- avdrag

RUT-avdrag kan numer göras på alla tjänster utom nyplanteringar, bortforsling av trädgårdsavfall samt rådgivningstjänster.